ltd-gitar-elektrik-mh-327-9.425 Jutaharga gitar elektrik 2017