esp-gitar-elektrik-slayer-14.6 Jutaharga gitar elektrik 2017