esp-gitar-elektrik-ltd-ec-256-fm-lemon-5.550 Jutaharga gitar elektrik 2017